Regulamin sklepu internetowego Stowarzyszenia Puszcza23

1. Przedsiębiorca 

1.Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem https://puszcza23.pl/sklep jest Stowarzyszenie Puszcza23 z siedzibą w Niepołomicach, 32 – 025 Niepołomice ul. Zamkowa 9, KRS: 0001022922, NIP: 6832127777, REGON: 524652665

2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

 • pod adresem E-sklepu puszcza23.pl/sklep,
 • telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: + 48 533 135 145 (koszt wg. taryfy operatora),
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: zarzad@puszcza23.pl
 • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Stowarzyszenia Puszcza23

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które sprzedający przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności
 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3. Zamawianie towarów

Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć przycisk z tekstem/ikoną „Do koszyka”.
 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania / zakładania konta.
 3. W panelu logowania / zakładania konta należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
 4. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie; zapamiętanie adresów wysyłek; możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.
 5. Po wybraniu jednego z dostępnych w chwili składania zamówienia sposobów dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.
 6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Wybierz płatność – płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie Puszcza23 może ograniczyć dostęp Klienta do niektórych metod płatności, jednak nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy i dokonania zakupów w sklepie internetowym.
 7. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 9. W przypadku nieotrzymania zapłaty online, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
 11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 12. Puszcza23 może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

5. Ceny

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i sprzedającego. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez sprzedającego zmian cen. 
 4. Stowarzyszenie Puszcza23 zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

6. Dostępność zamówionych towarów

 • Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
 • W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

 1. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
 2. W przypadku niezależnego od sprzedającego braku możliwości doręczenia złożonego zamówienia do wskazanego przez Klienta punktu odbioru (spowodowanej np. niedostępnością wybranego punktu, czy przekroczeniem gabarytu paczki) Puszcza23 zastrzega możliwość wykorzystania w celu doręczenia przesyłki danych podanych do rachunku lub innego adresu alternatywnego, jeżeli został podany przy składaniu zamówienia.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
 3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub do salonu, to czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. W przypadku wybrania wysyłki ekspresowej zamówienie jest kompletowane z priorytetem wysokim.
 4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.
 5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.
 6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez sprzedającego firma kurierska.
 7. Puszcza23 okresowo i bez dodatkowych kosztów dla Klienta (to jest innych niż wskazane w Regulaminie), może udostępniać opcje dostawy „kup dziś odbierz jutro” lub „kup dziś do 15 odbierz jutro”, co oznacza, iż większość zamówionych w tej opcji zakupów zostanie przekazana do odbioru przez Klienta w ciągu 24 godzin od zamówienia, jednakże nie jest to gwarantowane przez sprzedającego. Opcja ta może być dostępna tylko przy zamówieniach na dostawę za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu.

9. Formy płatności za zamówienie

 1. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.
 2. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów sprzedającego. Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.
 3. Sprzedający nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.
 4. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który ją wydał), płatność odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera sprzedającego. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty. 

10. Umowa sprzedaży

 1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu Stowarzyszenia Puszcza23 nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  sprzedający może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.
 2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (lub odbiorze we wskazanym salonie stacjonarnym), sprzedający zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, sprzedający poinformuje Klienta o sposobie rozwiązania danej sytuacji. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Koszt dostawy

 1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Klient będzie informowany o kosztach dostawy w momencie wyboru sposobu płatności. 

13. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
  • pocztą na adres: Pileckiego 20/33, 32-005 Niepołomice
  • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zarzad@puszcza23.pl
  • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego,
  • przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego w pod [tym linkiem]; 
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 2. powyżej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedający zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 7. poniżej.
 6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie – na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.
 8. Rzeczy należy odesłać na adres: Pileckiego 20/33, 32-005 Niepołomice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt bądź za pośrednictwem wskazanego przez sprzedającego Przewoźnika na koszt Puszcza23. W celu skorzystania z opcji zwrotu na koszt sprzedającego konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza odstąpienia od umowy, dostępnego przy każdym zamówieniu w panelu Klienta i wybór metody nadania. W przypadku braku przekazania towaru Przewoźnikowi w terminie, Klient traci możliwość skorzystania ze zwrotu na koszt sprzedającego.
 10. Klient może skorzystać z płatnej opcji zwrotu rzeczy za pomocą przesyłki kurierskiej, w tym również poprzez automaty paczkowe czy tzw. punkty odbioru, za pośrednictwem sprzedającego o ile w danym momencie sprzedający oferuje taką możliwość. W razie wyboru przez Klienta aktualnie oferowanego przez sprzedającego sposobu płatnego zwrotu – koszt wybranej przez Klienta opcji przesyłki zostanie potrącony z należnej Klientowi kwoty zwrotu ceny. Oznacza to, iż należna Klientowi kwota z tytułu zwrotu towaru zostanie pomniejszona o koszt tej przesyłki.
 11. Klient może także zwrócić towar w sklepie stacjonarnym. 
 12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, w stanie nadającym się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. Sprzedający odpowiada za zgodność towaru z umową.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Stowarzyszenia Puszcza23 może być reklamowana, w przypadku, gdy Klient stwierdzi, że jest ona niezgodna z umową, jeżeli ta niezgodność ujawni się w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
 3. Klient może żądać naprawy reklamowej rzeczy bądź wymiany na rzecz nową – zgodną z umową. W przypadku gdy wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową okaże się niemożliwy bądź związany z nadmiernymi kosztami – sprzedający może doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę w miejsce wymiany bądź przez wymianę w miejsce żądanej przez Klienta naprawy.
 4. W przypadku, gdy zarówno naprawa, jak i wymiana towaru okażą się nieskuteczne, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub żądać obniżenia ceny reklamowanego towaru.
 5. Reklamację można złożyć w sklepie stacjonarnym lub drogą pocztową.
 6. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany z formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: Pileckiego 20/33, 32-005 Niepołomice
 7. Sprzedający umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na jego koszt. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza reklamacji (dostępnego w panelu Klienta) z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami
 8. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowaną rzecz, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: zarzad@puszcza23.pl
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w sklepie stacjonarnym należny Klientowi zwrot kosztów, zostanie zwrócony w bezpośrednio w sklepie. 
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w sklepie stacjonarnym – Klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru Klienta poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest obowiązany odebrać towar, w sklepie stacjonarnym w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

16. Wystawienie faktury

 1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
 3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez Sprzedającego. Sprzedający wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru), co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

17. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Stowarzyszenie Puszcza23 przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Your Cart

Cart is Empty
Updating Cart!