Polityka prywatności – Stowarzyszenie Puszcza23

Ochrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszych mediów ma dla nas ogromną wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu użytkowania naszych stron internetowych. 

Poniżej wyjaśniamy Ci zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują.

Definicje:

 • Sklep – sklep online prowadzony pod adresem: https://puszcza23.pl/sklep/
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Puszcza23 z siedzibą w Niepołomicach, 32- 025 Niepołomice ul. Zamkowa 9, KRS: 0001022922
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych jest:

Stowarzyszenie Puszcza23 z siedzibą w Niepołomicach, 32 – 025 Niepołomice ul. Zamkowa 9, KRS: 0001022922 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Zakupy i usług online

Twoje dane przetwarzamy w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz oferowania naszych usług w tym: 

 • udostępnianie Serwisów oraz aplikacji mobilnych w celu prezentacji i sprzedaży naszych produktów;
 • udostępnianie lokalnych usług, w tym również oferowanych w sklepach stacjonarnych Stowarzyszenia oraz podczas wydarzeń i targów z udziałem Stowarzyszenia;
 • realizacja stałych i cyklicznych programów promocyjnych;
 • obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka towaru;
 • zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu towaru, zarówno przed jak i po zawarciu umowy sprzedaży, w tym również poprzez kontakt bezpośredni (telefon, e-mail);
 • zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług na każdym poziomie;
 • oferowanie, dostarczanie i realizacja kart upominkowych, a także zniżek oraz rabatów.

Podstawa: W przypadku zawarcia i realizacji umowy oraz udostępniania usług, z których chcesz skorzystać – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Stowarzyszenia wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).

Jakie dane przetwarzamy?

 1. W celu rejestracji Twojego konta : imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. W celu korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, płeć, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury).
 3. W celu otrzymywania informacji (newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia.
 4. W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów w Sklepie.
 5. W celu realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).
 6. W celu powiadomienia o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów: adres e-mail.
 7. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego.
 8. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia) dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu), głos – w celu podniesienia jakości obsługi możemy nagrywać prowadzone rozmowy, o czym rozmówca jest informowany na wstępie rozmowy.

Jakie masz prawa – prawa osoby której dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 1. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.
 2. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 3. Poprawienia lub sprostowania danych osobowych. 
 4. Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.
 5. Przekazania posiadanych przez nas danych do innego podmiotu. W tym celu, możesz się z nami skontaktować przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które informacje mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu Twojego żądania. Jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo tych danych i potwierdzenie, że to żądanie pochodzi właśnie od Ciebie.
 6. Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH : Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

Kontakt w sprawie danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w najwygodniejszy dla siebie sposób. 

 1. Wiadomości e-mail na adres: zarzad@puszcza23.pl

Czas przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 1. istnienia Twojego konta w Serwisie.
 2. wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.
 3. prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) – do czasu odwołania Twojej zgody.
 4. bezpośredniego promowania własnych produktów – do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu.
 5. działań dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych.

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami. Udostępniamy również dane podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy zawartej w Serwisie m.in. firmom kurierskim i operatorom płatności. Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami. 

Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.

Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne.

Przekazywanie danych poza EOG.

Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG. 

Informacje Handlowe – Newsletter.

Masz możliwość subskrybowania Newslettera, podając adres e-mail lub numeru telefonu. Podając te dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od nas.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji. 

Your Cart

Cart is Empty
Updating Cart!